Hyr en Controller hos Poltoft och Partners

Yrkesrollen som Controller innehåller ofta ett mått av pedagogisk förmåga och ledarskap.

Hyr en Controller

Du kanske behöver hyra en kvalificerad Controller till att driva ett projekt under en viss tid. Tillfälligt hög arbetsbelastning eller alternativ till en Rekrytering. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hyra ut kvalificerade Controllers.

Nedan finner du exempel på de Controllers som vi hyr ut under kortare eller längre perioder:

Business Controller

Affärsinriktad ekonom; Analyser av produkter och tjänster, lönsamhet.

Accounting Controller

Redovisningsekonom; Rapportering och uppföljningar.

Financial Controller

Finansiellt inriktad ekonom; Finansiella analyser, ekonomisk styrning.

Controllers inom andra områden än Ekonomi

HR, Personal

Tydliggöra intentioner, inriktning och mönster inom olika HR-projekt.

Produktion

Deltagande i omfattande utredningar om produkters utvecklingsmöjligheter mm.

Kvalitet och Miljö

Deltagande i olika projekt inom miljö och kvalitet, lönsamhetsutredningar.

En intresseanmälan hittar du här »