Hyr Ekonomer

Står du och ditt företag i begrepp att för kortare eller längre tid hyra in en erfaren ekonom? Kanske som alternativ till en Rekrytering eller som en lösning på ett tillfälligt problem. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hyra ut kvalificerade Ekonomer på skilda nivåer.

Hos oss hyr du:

Ekonomichef och CFO

Ledande befattningshavare, ofta med erfarenhet från ledningsgrupp och styrelsearbete.

Redovisningschef

Rapportering, bokslut, deklarationer, interna flöden mm, koncernrapportering. Visst personalansvar.

Ekonomiansvarig

Ansvarar för hela ekonomifunktionen i mindre medelstora företag.

Redovisningsekonomer

Kan själv vara "ekonomiavdelningen", behärskar allt från löpande redovisning till bokslut. Kredit och Inkasso.

Ekonomiassistenter

Hanterar kund/leverantörsreskontra, fakturering, löner, löpande bokföring och avstämningar. Back-office.

Övrigt

Samtliga våra Ekonomer har god kännedom och praktisk erfarenhet från de flesta förekommande affärs- och konsolideringssystem. SAP, Oracle, Navision, Visma, XOR, Agresso, Frango och Hyperion m fl.

En intresseanmälan hittar du här »