Jobbcoachning

Från juni 2009 har Poltoft & Partners arbetat under ett avtal i Arbetsförmedlingens regi, det så kallade Jobbcoachprogrammet. Från och med 2012 upphör avtalet och återkommer eventuellt senare. Suzanne Poltoft arbetar emellertid vidare som personlig coach mot arbetssökande i Poltoft & Partners regi.

Vad innebär det för en arbetssökande att ha tillgång till en jobbcoach?

  • Personligt stöd för dig, i arbetet som arbetssökande
  • Samtal varje vecka
  • Bollplank för nya vinklingar och idéer i hur du kan söka jobb
  • Hjälp och stöd att hitta din kraft och motivation
  • Utökat nätverk när du söker arbete
  • Stöd att arbeta med intervjuträning, dokument, CV och annat som kan förbättras