Hans Poltoft, Poltoft & Partners AB, Kompetensutveckling

Utöver detta anordnar vi
utbildningsprogram inom:
Ekonomi, HR, Administration,
Projektledning m.m.

Kommunikation

Vår kompetensutveckling ger en högre medvetenhet på det som existerar runt omkring oss hela tiden – kommunikation!
Du får en filtreringskompetens som gör att du bättre kommer att kunna tackla många av de situationer som du råkar ut för när du arbetar i olika företagsmiljöer och även i ditt privatliv. Vi vill inspirera dig att få tag i sina egna resurser och potentialer!

Du kommer att kunna använda enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg för att uppnå mål, underlätta samarbete, öppenhet och tydlighet.

Övrigt

Vidare håller vi löpande informations- och nätverksträffar där vi bland annat tar upp nyheter inom ovan områden och bjuder in olika föreläsare och kunnigt fackfolk. Här ges möjlighet att kontinuerligt träffa kollegor för att utbyta idéer och frågeställningar.

Samarbete

Att behålla bra tillstånd
Att skapa bra tillstånd
Tydlighet