Referenser

Poltoft & Partners medarbetare har lång erfarenhet
från att rekrytera och hyra ut Ekonomer och Controllers
till ett stort antal företag inom bland annat följande branscher: