Framtidens företag för konsulter!

Vi har mer än 20 års erfarenhet inom kompetensområdet Uthyrning och Rekrytering och därmed ett väl uppbyggt kontaktnät av kvalificerade ekonomer. Vi har medarbetare som genom åren arbetat tillsammans med många företag inom de flesta branscher och sektorer. Poltoft & Partners kombinerar denna erfarenhet med kompetensutveckling inom kommunikation. Detta leder till att våra konsulter kan leda sig själva och andra till att må och prestera bra.


Rätt Ekonomi- alt Controllerkompetens på rätt plats
Vi berikar och skapar mervärde
Våra konsulter har spetskompetens och ett nytt perspektiv på kommunikation

Det är roligt och spännande att lösa kunders problem
Enkelt och personligt med glädje
Bygga ihop vår erfarenhet och kompetens av Ekonomibemanning

Vi vill varandras framgång
Använda vår kunskap om hela människans potential
Socialt engagemang på samhällsnivå

What lies before us and what lies behind us are small matters
compared to what lies within us. And when we bring
what is within out into the world, miracles happen.

Henry David Thoreau